Képzési szerkezet

Iskolai specializáció

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.

 

 „NyelvÉsz specializáció”/ „a” osztály

 

A képzés az angol nyelv intenzív tanulását teszi lehetővé. Az angol nyelvet csoportbontásban, felmenő rendszerben 2-2-2-3-4-4-4-4 órában tanítjuk. A képzés során kiemeljük a valamilyen egyéb téren is tehetséges tanulókat és képességeiket játékos formában fejlesztve egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk számukra, szigorúan önkéntes alapon. Felső tagozaton a természettudományos tárgyakra (biológia, kémia, földrajz, fizika) többlet óraszámokat biztosítunk, hogy segítsük a tananyag elsajátítását. Ez nem többlet tananyagot tartalmaz, hanem a NAT által előírt tananyag nagyobb óraszámban való tanítását, gyakoroltatását jelenti.

Lehetőséget adunk tanítványainknak a tehetség kibontakoztatására és megmérettetésére minél több versenyhelyzet biztosításával.

 

TermÉszettudományi specializáció”/”b” osztály

 

A képzés többletóraszámok biztosításával segíti a természettudományos tantárgyak tananyagtartalmának elsajátítását. Szervesen alkalmazkodik ahhoz a kormányzati elgondoláshoz, hogy a felsőoktatásban is a természet és műszaki tudományok képzésére essen nagyobb hangsúly.

A struktúra az angol vagy német nyelv tanulását is biztosítja oly módon, hogy az első három évfolyamban csoportbontásban felmenő rendszerben heti (1+1)-(1+1)-(1+1)1 játékos idegen nyelvi foglalkozáson alapozza meg a nyelvtanulást. Negyedik évfolyamtól (2+1)1-3-3-3-3 órában csoportbontásban az általános kerettantervi követelményeket tanítjuk.

A nyelvoktatás mellett negyedikesek számára a környezetismeret óra keretében, iskolán kívüli programokkal, terepgyakorlatokkal keltjük fel a tanulók érdeklődését ökológiai lábnyomuk iránt. A képzés a kerettanterv tárgyai mellett 3-5. évfolyamokban az informatika tantárgy alapozását is megteremti, játékos előkészítő rendszerű képzéssel, felmenő rendszerben heti 1-1-1 órában. Felső tagozaton a természettudományos tárgyakra (biológia, kémia, földrajz, fizika) többlet óraszámokat biztosítunk, hogy segítsük a tananyag elsajátítását. Ez nem többlet tananyagot tartalmaz, hanem a NAT által előírt tananyag nagyobb óraszámban való tanítását, gyakoroltatását jelenti. Mindemellett odafigyelünk a magyar nyelv elsajátítására, oly módon, hogy 1-4. évfolyamokban heti 8-8-7-7 órában fejlesztjük a szövegértési képességet, íráskészséget, megtámogatva a tanulási képesség fejlesztését.

 

1A programmal választott nyelvi szakkörrel bővített óraszám.

Linkek
Iskolánk elérhetőségei

Kesjár Csaba Általános Iskola

2040 Budaörs, Őszibarack utca 29.
 
Városi ügyelet ideje alatt hívható telefonszám:
06/30/610-4968
 
Titkárság Tel.:06-23-415-607
Tanári: 06-23-415-551
OM szám: 037740
 
e-mail: kesjarcs @kesjarcs.sulinet.hu
web: www.kesjarcs.sulinet.hu
 
        
Üzenetküldés